حروف انگليسي A - B - C - D در املاي انگليسي هيچ يك از اعداد 1 تا 99 ديده نمي شود ! 

حرف D براي اولين بار در عدد 100 بكار مي رود . { Hundred } 

حروف A - B - C در املاي انگليسي هيچ يك از اعداد 1 تا 999 ديده نمي شود ! 

حرف A براي اولين بار در عدد 1000 بكار مي رود . { Thousand } 

حروف B - C در املاي انگليسي هيچ يك از اعداد 1 تا 999999999 ديده نمي شود ! 

حرف B براي اولين بار در عدد بيليون بكار مي رود . { Bilion } 

و حرف C هيچ وقت در املاي اعداد انگليسي بكار نمي رود !!!  

حالا هی من میگم دانشمندم ،شما میگید نه ؟؟!!

منبع : طنز و جک |هوش
برچسب ها : انگليسي ,بكار ,اعداد ,املاي ,اولين ,ديده ,براي اولين ,املاي انگليسي